Vi leverte alt av el-installasjon på Øystre Slidre Helsetun på Sørre Moen i Heggenes!

Helsetunet skal ha et avansert og moderne el-anlegg som blir både lærerikt og spennende for oss å jobbe med