Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Hold deg oppdatert

Hver måned sender vi ut nyhetsbrev til våre kunder, der vi informerer om dagsaktuelle saker knyttet til ulike tema innen elektro.

Vi har svarene på mange av utfordringene vi nå står ovenfor i det grønne skiftet. Energieffektivisering, smartteknologi, styringssystemer, solceller og lading av private og offentlige kjøretøy, er bare noen av temaene vi deler informasjon om.