SDLink

SDLink er vårt egenutviklede SD-anlegg.

SDLink er et godt utprøvd system som sikrer deg kontroll på driften av byggets tekniske anlegg og energiforbruk/ energikostnader. Du setter selv kriteriene for drift og kan dermed ta kontroll på byggets energiforbruk. 

Bruk av SDLink vil alltid gi reduserte energikostnader.

SDLink og hvem som har nytte av løsningen

Reduser energikostnadene

For et flertall av norske bedrifter, utgjør energikostnadene en vesentlig del av bedriftens totale kostnader. Mange opplever at kostnadene knyttet til energiforbruk, er vanskelige å få kontroll over. 

Krav til energieffektivisering, nye byggeforskrifter og økt fokus på inneklima kombinert med en rivende teknologisk utvikling, har ført til at bruk av SD-anlegg, øker. Dette gjelder både for nybygg og for rehabilitering. 

Vestre Slidre helsetun har brukt SDLink, og her kan du lese mer om deres erfaring.

Økt nytte av SDLink

Det grønne skiftet, retningslinjer og krav fra dagens bedrifter, bidrar til at det i dag er større behov enn noen gang for å styre og overvåke et automatisk anlegg. SDLink gi store og små bedrifter mulighet til å overvåke og automatisere anlegget. 

I dag leveres flere og flere produkter slik som f.eks varmepumper, ventilasjonsaggregater og sirkulasjonspumper med intern automatikk som kommuniserer mot SD-anlegget. Dette bidrar til at antallet tekniske anlegg som kan ha nytte av SDLink, øker. 

SDLink er et sentralt driftskontrollert anlegg. Et overordnet system ivaretar driften av det tekniske anlegget og optimaliserer energibruk og inneklima, inkludert kommunikasjon knyttet opp mot FDV, alarmhåndtering og annen rapportering. 

Driftsikkerhet

For å levere best mulig helhetlig resultat er vi med tidlig i prosessen der grensesnittmatrisen er et viktig verktøy for å definere leveransen for de forskjellige aktørene i prosjektet. Vi integrerer 3. parts automatikk gjennom kjente bus-standarder som Modbus og BacNET. SDLink er tilknyttet via byggets nettverk og dette krever IKT kompetanse. Valdres Installasjon har denne kompetansen og gjennom denne sikres det at integrasjonene er funksjonelle og at driftssikkerheten blir ivaretatt. 

Vi tilpasser SDLink ut i fra ditt behov og i samarbeid vurderer vi kost / nytte.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss i dag og vi vil gi deg råd om hvordan bedriften kan få bedre kontroll på driften av byggets tekniske anlegg og redusere energiforbruket.